explosie ATEX symbool ATEX symbool

Uw bedrijf

Hoe beheerst uw bedrijf de explosierisico’s?

Tijdens inspecties blijkt vaak dat bedrijven de regels op het gebied van explosieveiligheid overtreden. Vaak komt dit doordat de werkgever niet op de hoogte is van de aanwezige explosierisico’s en te weinig beheersmaatregelen heeft getroffen.

Niet zo vreemd, want de wet- en regelgeving en zeker de normen met betrekking tot explosieveiligheid wijzigen regelmatig.

Ook verandert de focus van de inspecteurs door voortschrijdende inzichten. In het verleden was er veel aandacht voor elektrische ontstekingsbronnen, maar nu richt men zich vaker op de beoordeling van mechanische ontstekingsbronnen.

En naarmate grotere bedrijven de explosieveiligheid beter in de vingers hebben, verschuift de aandacht tegenwoordig naar middelgrote en kleinere bedrijven en installaties.

Risico's bij diverse branches

Veranderingen

Een andere vaak voorkomende risicofactor is het bedrijf zelf.

Bedrijven zijn nu eenmaal onderhevig aan veranderingen, zoals verandering in grondstof, procesaanpassingen of –wijzigingen, personeelswisseling, etc. Maar deze veranderingen worden niet beoordeeld op explosierisico’s of geactualiseerd in het bedrijfseigen Explosieveiligheidsdocument (EVD).

En ten slotte is het ‘Plan van Aanpak’ van het EVD vaak een probleem: sommige acties zijn al voltooid, andere zijn in gang gezet, sommige waren toch niet nodig of uitvoerbaar en nieuwe acties zijn niet in het Plan verwerkt.

Het gevolg: een EVD dat niet meer actueel is en verdwijnt in een stoffige lade, totdat de inspecteur SZW erom vraagt…

Lees meer over onze aanpak

Draai uw telefoon a.u.b. naar liggende stand voor een betere weergave van deze website